Naziv: KRČENJE TERENA NA DELU KATASTARSKE PARCELE BR.1930 K.O.MALI BEOGRAD U NASELJU BAČKA TOPOLA, br JNMV 07/2015

Predmet:Radovi

Datum objavljivanja: 26.11.2015

Priloženi dokumenti:

Konkursna dokumentacija JNMV_08_2015
Poziv JNMV 08 2015    

ODLUKA O DODELI UGOVORA JNMV 08 2015