Direktor

Vršioc dužnosti direktora Javnog preduzeća:

Dejan Jerković, dipl.ekonomista, Bačka Topola,ul.Maršala Tita br.74