O nama

Osnovni podaci

Poslovno ime: JAVNO PREDUZEĆE ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, PUTEVE I IZGRADNJU OBJEKATA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTROŠNJE I URBANISTIČKO PLANIRANJE I UREĐENJE BAČKA TOPOLA.

Skraćeno poslovno ime: JP ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, URBANISTIČKO PLANIRANJE I UREĐENJE BAČKA TOPOLA.

Sedište: Bačka Topola

Adresa:  24300 Bačka Topola, ulica Maršala Tita broj 70.

Matični broj: 08654930

PIB. 101444490

Pretežna delatnost: 71.11 arhitektonska delatnost

Osnivač: Opština Bačka Topola

Istorijat

Javno preduzeće za građevinsko zemljište, puteve i izgradnju objekata zajedničke komunalne potrošnje i urbanističko planiranje i uređenje Bačka Topola osnovano je 19.09.1996. godine, na osnovu Odluke Skupštine opštine Bačka Topola, kao pravni sledbenik Društvenog fonda za građevinsko zemljište, puteve i komunalnu izgradnju Bačka Topola.

Javno preduzeće је upisаnо u Rеgistаr Privrеdnih subјеkаtа kоd Аgеnciје zа privrеdnе rеgistrе BD 62041/2005 od 14.07.2005. godine.

Odlukom o usklađivanju odluke o osnivanju Javnog preduzeća za građevinsko zemljište, puteve i izgradnju objekata zajedničke komunalne potrošnje i urbanističko planiranje i uređenje Bačka Topola („Službeni list Opštine Bačka Topola“ broj 6/2013 i 11/2013), izvršeno je usklađivanje javnog preduzeća sa Zakonom o javnim preduzećima.

Delatnost

 1. Urbanizam i projektovanje
 • urbanistički i prostorni planovi (generalni urbanistički planovi, planovi detaljne regulacije)
 • projektovanje
 • stručni nadzor
 • tehnički pregledi objekata
 1. Izgradnja i održavanje
 • putevi i ulice
 • javna rasveta i saobraćajna signalizacija
 • mostovi i trgovi
 • zelene površine
 1. Građevinsko zemljište
 • izrada programa pripreme i komunalnog opremanja
 • ustupanje na privremeno i trajno korišćenje građevinskog zemljišta
 • zaključivanje ugovora o otuđenju ili davanju u zakup građevinskog zemljišta

Organizaciona struktura:

 • Nadzorni odbor
 • Direktor
 • Služba za urbanizam
 • Služba tehničkih poslova
 • Služba finansijskih poslova
 • Služba opštih i pravnih poslova