odluka o pokretanju postupka

 

poziv za prikupljanje ponuda