Poziv za prikupljanje ponuda za JNMV – Narudžbenicom br. 1/24