Naziv: RUŠENJE OBJEKTA SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA „VENUS“, JNOP 1.3.5 / 2016

Predmet: rušenje

Datum objavljivanja: 14.06.2016

Priloženi dokumenti:

Poziv za podnošenje ponuda JNOP 1.3.5/2016

Konkursna dokumentacija JNOP 1.3.5/2016


ODLUKA O DODELI UGOVORA

Odluka o dodeli ugovora JNOP 135 2016

Datum objavljivanja: 21.07.2016


ODGOVORI NA POSTAVLJENA PITANJA

Datum objavljivanja: 27.06.2016

Priloženi dokumenti:

Odgovor_JNOP_135_2016


OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA

Datum objavljivanja: 05.08.2016

ObavestenjeOPodnetomZahtevuZaZastituPravaVenus(1)