Naziv: RUŠENJE OBJEKTA SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA „VENUS“, JNOP 01 / 2015

Predmet: rušenje

Datum objavljivanja: 15.05.2015

Priloženi dokumenti:

Poziv za podnosenje ponuda_JNOP_01_2015
Konkursna dokumentacija_JNOP_01_2015

IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNU NABAVKU RADOVA U OTVORENOM POSTUPKU BROJ: JNOP 01/2015

Datum objavljivanja: 15.05.2015

Priloženi dokumenti:

IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE_JNOP_01_2015_1
IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE_JNOP_01_2015_2
OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA

IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNU NABAVKU RADOVA U OTVORENOM POSTUPKU BROJ: JNOP 01/2015

Datum objavljivanja: 25.05.2015

Priloženi dokumenti:

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije_JNOP_01_2015_3

ODGOVORI NA POSTAVLJENA PITANJA

Datum objavljivanja: 25.05.2015

Priloženi dokumenti:

Odgovori na postavljena pitanja_JNOP_01_2015

ODLUKA O OBUSTAVI JAVNE NABAVKE

Broj: JNOP 01/2015

Priloženi dokumenti:

Obustava_JNOP_01_2015